Lewiston H.S. girls vs. St. Domís

Nov. 24, 2009

IMG_3896

IMG_3899

IMG_3901

IMG_3904

IMG_3905

IMG_3906

IMG_3909

IMG_3912

IMG_3915

IMG_3917

IMG_3920

IMG_3922

IMG_3924

IMG_3927

IMG_3935

IMG_3937

IMG_3938

IMG_3941

IMG_3942

IMG_3944

IMG_3946

IMG_3956

IMG_3959

IMG_3963

IMG_3964

IMG_3965

IMG_3966

IMG_3969

IMG_3971

IMG_3977

IMG_3979

IMG_3983

IMG_3984

IMG_3988

IMG_3992

IMG_3994

IMG_3998

IMG_4002

IMG_4012

IMG_4018

IMG_4021

IMG_4022

IMG_4023

IMG_4025

IMG_4028

IMG_4030

IMG_4037

IMG_4039

BuiltWithNOF